Geachte hobbyvoetballers,

Het hobbyseizoen is weer begonnen, het weer was goed en laten we hopen dat dat zo blijft.

Een heerlijk zonnetje nodigt uit tot een gezellig samenzijn na de wedstrijd. Daar is verder niets mis mee, mits wij ons allen houden aan bepaalde regels. Regels die nodig zijn om ergernis te vermijden en onze velden op een fatsoenlijke manier achter te laten.

-Het is ten strengste verboden om tussen de velden met de ploeg de derde helft te vieren. Er blijft altijd zwerfvuil en met name doppen achter wat de maaimachines schade toebrengt.

-Wanneer er tegen de slootkant of rondom de overkapping consumpties genuttigd worden is het wel de bedoeling dat de rommel opgeruimd wordt!!!!!! Afgelopen zaterdag hadden enkele ploegen er weer een puinhoop van gemaakt. Spreek elkaar hierop aan!!!!

-Het is natuurlijk niet zo dat de scheidsrechters er voor zijn om na de tijd de rommel van een ander op te ruimen. Deponeer jullie afval , voor jullie weggaan in de vuilnisbakken!!!!! De sloten zijn ook geen vuilnisbelt!

-Houdt de velden schoon !!!